วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เป่าแก้ว

สวัสดีคะ
ทำ blog  เป็นครั้งแรก มีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ชื่นชม ในความสามารถของคนไทย ซึ่งน้อยคนนักที่จะทำได้อย่างนี้ สิ่งที่เปราะบางที่สุด     บรรจงหลอมละลายด้วยความร้อน จากเปลวไฟ  กลายเป็นงานศิลป์  อันทรงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  สู่สากล คะดิฉันพูดถึง
งานศิลปะวิจิตรศิลป์         การเป่าแก้ว    
หรือว่าภาษาช่างศิลป์บอกว่าเป็นการ  สานแก้ว ถักทอ  โดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟหลอมละลายแท่งแก้ว สร้างสรรค์  งานศิลปะ 

เป็นผลงานของกลุ่มแก้วไทย  เป่าแก้ว  เป็นเรือสุพรรณหงส์ ได้งดงาม และอ่อนช้อยมากเลย ว่าไหมคะ
ยังมีหลายชิ้นงานคะ ที่สะท้อน ความเป็นตัวตน อัตลักษณ์  เป็นชาติไทย  ได้อย่างดียิ่ง   น่าภูมิใจนะคะ
เราเองในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และผู้เอื้ออำนวย  
ชิ้นนี้เป็นการเป่าแก้ว ราชรถ 


ขอบคุณกลุ่มแก้วไทยคะ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร 
ที่มาของข้อมูลดีๆๆ  แบ่งปันให้ผู้ที่ใฝ่รู้  ได้รู้และได้เห็น ชื่นชมกับฝีมือคนไทย
เชื่อไหมว่า  มีคนที่เป่าแก้วได้ วิจิตรสวยงาม  อย่างนี้  ไม่เกิน ๑๐ คน  ในประเทศนี้ (ช่างบอกมาคะ )
รายละเอียด อย่างอื่น เดี๊ยวมาพูดให้ฟังวันหลังนะคะ  เป็นงาน Handmade  จริงๆคะ อาศัยความชอบ
ใจรัก   ทุ่มเท  จนชำนาญ และใช้ความอดทนสูงมากคะ   จนเกิดงานศิลป์แบบนี้มาให้เราๆๆท่านๆๆ ได้ชื่นชม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น